Cột Đèn Tròn Côn Rời Cần 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m

Cột đèn tròn côn rời cần được sản xuất có thể lắp được đa dạng các loại cần đèn. Từ cần đèn rời cơ bản đến cần đèn rời kiểu cách. Cột thép tròn côn rời cần vừa tiện lợi trong việc vận chuyển vừa có thể lắp được các loại cần đèn mang tính thẩm mĩ cao. Cột có chiều cao chưa tính cần rời từ 5m đến 11m (tổng chiều cao bao gồm cần 7m đến 13m).

Vật liệu làm bằng thép SS400

Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123

Cột thép tròn côn rời cần có thiết kế như sau:

 • Thân tròn côn
 • Ngọn có đường kính D78 hoặc D62 và được hàn ống nối để lắp cần đèn rời
 • Bích đế
 • Nắp bảng điện
 • Gân tăng cứng
3.7 (73.33%) 3 votes

Mô tả

Cột đèn tròn côn rời cần được sản xuất có thể lắp được đa dạng các loại cần đèn. Từ cần đèn rời cơ bản đến cần đèn rời kiểu cách. Cột thép tròn côn rời cần vừa tiện lợi trong việc vận chuyển vừa có thể lắp được các loại cần đèn mang tính thẩm mĩ cao.

Thân cột tròn côn rời cần là ống thép liền không nối hàn ngang thân. Mối hàn dọc thân cột đảm bảo theo tiêu chuẩn AWS D1.1 được hàn trên máy bóp hàn tự động. Ứng dụng công nghệ hàn MIG/MAG trong môi trường bảo vệ khí trơ hoặc dưới lớp thuốc bảo vệ.

Vật liệu bằng thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS 3101hoặc tương đương.

Cột có chiều cao chưa tính cần rời từ 5m đến 11m (tổng chiều cao bao gồm cần 7m đến 13m)

Cột thép tròn côn rời cần có thiết kế như sau:

 • Thân tròn côn
 • Ngọn có đường kính D78 hoặc D62 và được hàn ống nối để lắp cần đèn rời
 • Bích đế
 • Nắp bảng điện
 • Gân tăng cứng

6 kiểu cần thông dụng lắp trên cột tròn côn rời cần

Cần đơn cao 2m vươn 1,5m

Cần kép cao 2m vươn 1,5m

Thông số tiêu chuẩn của cột tròn côn rời cần D78

 • Cột thép tròn côn rời cần 5m

Chiều cao cột: H = 5m
Độ dày tôn: t = 3mm
Đường kính: D78-D131 (đường kính trong)
Bích đế: 300x300x10mm
Khung móng: 240x240x500xM16

 • Cột thép tròn côn rời cần 6m

Chiều cao cột: H = 6m
Độ dày tôn: t = 3mm
Đường kính: D78-D141(đường kính trong)
Bích đế: 300x300x10mm
Khung móng: 240x240x500xM16

 • Cột thép tròn côn rời cần 7m

Chiều cao cột: H = 7m
Độ dày tôn: t = 3,5mm
Đường kính: D78-D152 (đường kính trong)
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300x675xM24

 • Cột thép tròn côn rời cần 8m

Chiều cao cột: H = 8m
Độ dày tôn: t = 3,5mm
Đường kính: D78-D162 (đường kính trong)
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300x675xM24

 • Cột thép tròn côn rời cần 9m

Chiều cao cột: H = 9m
Độ dày tôn: t = 4mm
Đường kính: D78-D173 (đường kính trong)
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300x675xM24

 • Cột thép tròn côn rời cần 10m

Chiều cao cột: H = 10m
Độ dày tôn: t = 4mm
Đường kính: D78-D183 (đường kính trong)
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300x675xM24

 • Cột thép tròn côn rời cần 11m

Chiều cao cột: H = 11m
Độ dày tôn: t = 4mm
Đường kính: D78-D294 (đường kính trong)
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300x675xM24

3.7 (73.33%) 3 votes

Bình luận