Cột Đèn Trang Trí

Cột đèn trang trí được dùng trong các công trình đường phố, trang trí công viên, khuôn viên. Cột đèn có đa dạng kiểu dáng để khách hàng có thể lựa chọn. Từ cột đèn trang trí một bóng năm bóng để phù hợp theo thiết kế từng công trình.

Cột trang trí có ba phần:

  • Phần đế: đế gang hoặc đế nhôm
  • Thân: Thân thép hoặc thân nhôm đùn
  • Chùm: bằng gang đúc

Cột đèn thường được phân nhóm dựa vào phần đế gang. Khi chọn mua cột trang trí sân vườn, khách hàng hàng hãy lựa chọn phần đế gang đúng với mẫu thiết kế sau đó chọn thân và tay chùm.

Xem tất cả 10 kết quả