Cột Đèn Kẻ Xoắn Liền Cần 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m

Cột đèn kẻ xoắn liền cần hay con gọi là cột thép kẻ xoắn liền cần. Cột thép kẻ xoắn liền cần với thân được tạo hình kẻ xoắn giúp cột chịu lực tốt hơn, thẩm mĩ đẹp mắt hơn. So với cột thép tròn côn liền cần đơn giản thì cột thép rãnh xoắn là một lựa chọn độc đáo. Ngọn cột được uốn thành cần D58 phù hợp lắp hầu hết các loại đèn cao áp và đèn LED.

Các thông số kĩ thuật khách hàng cần cung cấp khi mua cột kẻ xoắn liền cần:

 • Chiều cao cột H
 • Đường kính gốc và ngọn D
 • Độ dày tôn t
 • Kích thước Bích đế
 • Kích thước khung móng
 • Độ vươn của cần
Rate this post

Mô tả

Cột đèn kẻ xoắn liền cần hay con gọi là cột thép kẻ xoắn liền cần. Cột thép kẻ xoắn liền cần với thân được tạo hình kẻ xoắn giúp cột chịu lực tốt hơn, thẩm mĩ đẹp mắt hơn. So với cột thép tròn côn liền cần đơn giản thì cột thép rãnh xoắn là một lựa chọn độc đáo. Ngọn cột được uốn thành cần D58 phù hợp lắp hầu hết các loại đèn cao áp và đèn LED.

Thông số kĩ thuật tiêu chuẩn của cột đèn kẻ xoắn liền cần

 • Cột thép kẻ xoắn liền cần 6m

Chiều cao cột: H = 6m
Độ dày tôn: t = 3mm
Đường kính: D58-D131
Bích đế: 300x300x10mm
Khung móng: 240x240x500xM16
Cần vươn W=1,5m

 • Cột thép kẻ xoắn liền cần 7m

Chiều cao cột: H = 7m
Độ dày tôn: t = 3mm
Đường kính: D58-D141
Bích đế: 300x300x10mm
Khung móng: 240x240x500xM16
Cần vươn W=1,5m

 • Cột thép kẻ xoắn liền cần 8m

Chiều cao cột: H = 8m
Độ dày tôn: t = 3mm
Đường kính: D58-D152
Bích đế: 300x300x10mm hoặc 400x400x12mm
Khung móng: 240x240x500xM16 hoặc 300x300x675xM16
Cần vươn W=1,5m

 • Cột thép kẻ xoắn liền cần 9m

Chiều cao cột: H = 9m
Độ dày tôn: t = 3,5mm
Đường kính: D58-D162
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300xM24
Cần vươn W=1,5m

 • Cột thép kẻ xoắn liền cần 10m

Chiều cao cột: H = 10m
Độ dày tôn: t = 3,5mm
Đường kính: D58-D173
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300xM24
Cần vươn W=1,5m

 • Cột thép kẻ xoắn liền cần 11m

Chiều cao cột: H = 11m
Độ dày tôn: t = 4mm
Đường kính: D58-D183
Bích đế: 400x400x12mm
Khung móng: 300x300xM24
Cần vươn W=1,5m

Rate this post

Bình luận