Cột Đèn Bát Giác Rời Cần 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 11m

Cột đèn bát giác rời cần được sản xuất có thể lắp được đa dạng các loại cần đèn. Từ cần đèn rời cơ bản đến cần đèn rời kiểu cách. Cột thép bát giác rời cần vừa tiện lợi trong việc vận chuyển vừa có thể lắp được các loại cần đèn mang tính thẩm mĩ cao. Cột có chiều cao chưa tính cần rời từ 5m đến 11m (tổng chiều cao bao gồm cần 7m đến 13m)

Vật liệu thép SS400

Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123

Cột thép bát giác rời cần có thiết kế như sau:

  • Thân bát giác côn
  • Ngọn có đường kính D78 hoặc D62 và được hàn ống nối để lắp cần đèn rời
  • Bích đế
  • Nắp bảng điện
  • Gân tăng cứng
Rate this post

Mô tả

Cột đèn bát giác rời cần được sản xuất có thể lắp được đa dạng các loại cần đèn. Từ cần đèn rời cơ bản đến cần đèn rời kiểu cách. Cột thép bát giác rời cần vừa tiện lợi trong việc vận chuyển vừa có thể lắp được các loại cần đèn mang tính thẩm mĩ cao.

Thân cột bát giác rời cần là ống thép liền không nối hàn ngang thân. Mối hàn dọc thân cột đảm bảo theo tiêu chuẩn AWS D1.1 được hàn trên máy bóp hàn tự động. Ứng dụng công nghệ hàn MIG/MAG trong môi trường bảo vệ khí trơ hoặc dưới lớp thuốc bảo vệ.

Vật liệu bằng thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS 3101 hoặc tương đương.

Cột thép bát giác rời cần được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM A123 hoặc tương đương.

Cột có chiều cao chưa tính cần rời từ 5m đến 11m (tổng chiều cao bao gồm cần 7m đến 13m)

Cột thép bát giác rời cần có thiết kế như sau:

  • Thân bát giác côn
  • Ngọn có đường kính D78 hoặc D62 và được hàn ống nối để lắp cần đèn rời
  • Bích đế
  • Nắp bảng điện
  • Gân tăng cứng

6 kiểu cần thông dụng lắp trên cột bát giác rời cần

Cần đơn cao 2m vươn 1,5m

Cần kép cao 2m vươn 1,5m

Rate this post

Bình luận